Kalendář

06.09. – 19:00  /  KRÁL OIDIPÚS – Národní divadlo
07.09. – 19:30  /  HOVORY O ŠTĚSTÍ… – Studio DVA divadlo, Malá scéna
11.09. – 19:00  /  PÝCHA A PŘEDSUDEK – Národní divadlo
13.09. – 19:00  /  MISANTROP – Stavovské divadlo
15.09. – 19:00  /  KRÁL OIDIPÚS – Národní divadlo
18.09. – 19:00  /  NETRPĚLIVOST SRDCE – Stavovské divadlo
19.09. – 16:00  /  PÝCHA A PŘEDSUDEK – Národní divadlo
27.09. – 14:00  /  FUNNY GIRL – Studio DVA divadlo
30.09. – 19:00  /  KRÁL OIDIPÚS – Národní divadlo

01.10. – 19:00  /  NETRPĚLIVOST SRDCE – Stavovské divadlo
04.10. – 19:00  /  MISANTROP – Stavovské divadlo
07.10. – 20:00  /  ZA KRÁSU – Nová scéna
09.10. – 19:00  /  PÝCHA A PŘEDSUDEK – Národní  divadlo
11.10. – 19:00  /  NETRPĚLIVOST SRDCE – Stavovské divadlo

Nařízením vlády ČR jsou v souvislosti s pandemickou situací ve všech regionech od 12. 10. zakázány kulturní akce, včetně konání divadelních představení.